Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường phổ thông DTNT THCS và THPT Huyện Mai Châu
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tiểu khu I, TT Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183867335
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)