Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn Phòng Huyện ủy Đam Rông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn 1, Rô Men, Đam Rông, Lâm Đồng
Điện thoại 02633698206
Fax (02)633698205
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)