Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 01 đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113861043
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)