Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Nội tiết tỉnh Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 1/27 - Phường Đồng Tiến- Thành Phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183896762
Fax 02183856351
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)