Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 99, đường Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
Điện thoại 02723847935
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)