Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án giảm nghèo huyện Tuy Đức
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn 2, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 02613646765
Fax 02613646765
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)