Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Hắc Dịch
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 02543898652
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)