Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Yên Thắng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0979623475
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)