Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 83 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563820965
Fax 02563820965
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)