Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Khánh Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại 02583797254
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)