Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Krông Buk
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ UBND xã Krông Buk, huyện Krông Pắc
Điện thoại 02623523646
Fax 02623523646
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)