Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Trị.
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 9A Lý Thường Kiệt, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại 02333582139
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)