Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát Triển Hạ tầng Khu công nghiệp
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Khu công nghiệp Phú bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại (054)3865111
Fax (054)3961357
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)