Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033836563
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)