Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý bảo trì đường bộ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 08 Lê Thánh Tôn, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại (0256)3893979
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)