Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số nhà 38, Tổ 16, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
Điện thoại 0986968886
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)