Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Thanh Miếu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103863864
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)