Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Việt Trì
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 1166 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103847184
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)