Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CT xây dựng mỏ hầm lò 2
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại 0336254523
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)