Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563780034
Fax 02563780034
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)