Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị/Quân khu 4
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 784166
Fax 784166
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)