Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án ĐTXD Quân khu 2
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 069892638
Fax 069892638
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)