Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thanh Mỹ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ấp An Chay, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943891525
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)