Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02153981333
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)