Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ SỐ 103, ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE, VIỆT NAM
Điện thoại 0753825727
Fax 0753827781
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)