Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án cứng hóa mặt đê bối sông Đáy xã Yên Trị, Yên Đồng và Yên Nhân, huyện Ý Yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Điện thoại 02283823005
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)