Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng AZ tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 38 – phố 15 – P.Thanh Bình – TP.Điện Biên Phủ - T.Điện Biên
Điện thoại 0984889499
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)