Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN PHÁT TRIỂN XÃ YA TĂNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ LÀNG LÚT, XÃ YA TĂNG, HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM
Điện thoại 0917831079
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)