Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tây Nghệ an
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 42- Chu Huy Mân, khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Điện thoại (023)83813656
Fax (023)83813236
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)