Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án huyện Phú Quý
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623769959
Fax 0623767832
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)