Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA ĐAR
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắc Lắc
Điện thoại 0944656168
Fax 0944656168
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)