Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Thới Nhì
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 2/2 ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn
Điện thoại 02837131785
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)