Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 38 Đường Hoàng Diệu, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
Điện thoại 02183894753
Fax 02183894233
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)