Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy tỉnh Vĩnh Long
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 02703806312
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)