Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Huyện ủy Lạc Sơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn
Điện thoại 02183861124
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)