Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lạc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 02063870892
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)