Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Trung học cơ sở Ngọc Lương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy
Điện thoại 02186864865
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)