Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 590 Đường Bà Triệu, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373839002
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)