Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 840 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 02976538353
Fax 02973861722
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)