Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02153824874
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)