Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu HUYỆN ỦY QUỲ HỢP
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khối 11,Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0238883134
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)