Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý, điều hành Dự án " Tăng cường đổi mới năng lực quản lý và kỹ năng thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 38 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại 0963020986
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)