Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đà Bắc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tiểu khu Liên Phương - thị trấn Đà Bắc - Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183827222
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)