Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục thủy sản tỉnh Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 13B, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183896228
Fax 02183896228
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)