Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Ấp Xà Mách, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại 02743516080
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)