Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Hùng Tiến
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xóm 2, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 02293862122
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)