Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 15A đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại 02623952400
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)