Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa Thành phố Sầm Sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 83 Đường Nguyễn Du, Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn
Điện thoại (0237)3821.521
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)