Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Sơn Vi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu 6, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103825110
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)