Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 339-341 Thủ Khoa Huân - TP.Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoại 0623822063
Fax 0623835781
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)